Agronic

30 VUOTTA LAATUA JA INNOVAATIOITA MAATALOUTEEN

Hyvät yhteistyökumppanit ja työntekijät ovat kullanarvoisia. Vuosien ja vuosikymmenien aikana opimme tuntemaan toisemme ja toistemme tavat toimia. Luottamus syntyy vähitellen hyvistä kokemuksista puolin ja toisin.

Olemme toimineet myynti- ja markkinointiyhteistyössä Suomessa Hankkijan kanssa alusta asti. Tuotannostamme puolet jää Suomeen ja toinen puoli viedään muihin maihin.

Työllistämme tällä hetkellä yli 50 työntekijää. Henkilökunnan vaihtuvuus on erittäin alhainen, mikä kertoo onnistuneesta ja hyvinvoivasta toimintakulttuurista.

Lähialueella toimii laadukkaita ja ammattiylpeitä toimittajia. Laserleikkeet, putkien taivutukset ja valtaosa koneistuksista hankimme lähialueen kumppaneilta.

KÄYTÄNNÖN KOKEMUS TÄRKEÄÄ

Suunnitteluun ja tuotantoon olemme saaneet ja kouluttaneet osaavaa ja työhönsä sitoutunutta väkeä. Maatalousvaltaisen alueen vahva käytännön kokemus niin maatalouskoneiden käytöstä kuin niiden valmistuksesta antaa hyvän pohjan.

Omassa 4 800 m2:n tehtaassa mm. särmäämme, hitsaamme, maalaamme ja kokoamme laadukkaat AGRONIC-tuotteet.

KONEITA URAKOINTIIN JA TEHOKKAILLE MAATILOILLE

Vuonna 1994 esittelimme automaattisen paalinkäärimen, jonka saattoi kytkeä junaksi mihin tahansa pyöröpaalaimeen. Vuonna 1999 aloimme kehittää yhdistelmäpaalainta yhteistyössä norjalaisen Orkelin kanssa. Nyt teemme yhdistelmäpaalaimia ja niiden osia useaan erilaiseen tarkoitukseen useamman valmistajan kanssa yhteistyössä. Nurmikoneohjelmaamme kuuluu myös innovatiivisia karhottimia.

Lietelantavaunut ja niihin kytkettävät multaimet ja lietteenlevittimet toimme markkinoille 2000-luvun alussa.

AVOINTA YHTEISPELIÄ

Yhteistyö koneita kehitettäessä on hyvin tärkeää. Kaikkea ei kannata yrittää keksiä ja tehdä itse, sillä maailmalta löytyy osaamista ja innovaatioita.

Perusperiaatteemme on suomalainen valmistus kansainvälisessä yhteistyössä. Suomalainen ja länsimainen laatu kantavat pisimpään.

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Päätavoitteena on oman toiminnan kehittäminen sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyyden takaaminen. Agronic Oy:n johtoryhmä sitoutuu ympäristöjärjestelmään luomalla tälle edellytykset ja resurssit kaikissa toiminta- ja valmistusvaiheissa. Laatupäällikkö vastaa siitä, että johtoryhmällä on tarvittava materiaali ympäristöjärjestelmän säännöllisiä katselmuksia varten. Henkilöstö on velvollinen noudattamaan yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja hyvän ympäristönsuojelullisen toiminnan ylläpitämiseksi ja toteuttamiseksi.

Agronic Oy:lla tietoisuutta ympäristövaikutuksista ja sitoutumista ympäristöasioihin pyritään lisäämään mm. koulutuksella ja avoimella tiedottamisella. Toiminnassaan Agronic Oy sitoutuu seuraamaan ja noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia ja määräyksiä sekä jatkuvasti parantamaan toimintaansa ympäristöhaittoja ehkäisemällä ja minimoimalla.

Asiakassuhteemme ja kiinnostuksemme Sinuun ei lopu uuden tuotteen ostotapahtumaan, vaan palvelemme Sinua mielellämme kaikissa tuotteeseen liittyvissä asioissa! Kun käytössäsi olevassa tuotteessa lukee AGRONIC, olet aina valmis maatöihin.