Paalinkäärimet

Balinplastare

Information

Det finns två modeller av AGRONIC-balinplastare. I balinplastaren 1022 är balens storlek begränsad till diametern 140 cm. För stora balar finns den förnyade balinplastaren 1025 där bland annat lyftens lyftkraft har ökats. 1025 klarar utan problem att hantera två balar med diametern 155 cm.

EFTER SÅVÄL TRAKTOR SOM BALPRESS

AGRONIC-inplastarna kan utan ändringar användas efter traktor eller balpress. Inplastaren kan lossas från balpressen på ett par minuter och fästas på traktorn utan förändringar.

AUTOMATISK ÖVERVAKNING

Mikroprocessorstyrningen sköter rutinuppgifterna åt föraren. Till exempel stannar maskinen när plasten tagit slut och indikerar att plasten är slut. När plast har fyllts på fortsätter inplastningen där den stoppade. Styrenheten i traktorhytten visar hela tiden maskinens arbetsfaser för föraren. Inplastarna har en helt automatisk hantering av två balar.

ÖVERLÄGSNA EGENSKAPER

Boggiaxlar, inplastningsaxelns upphängning i dubbelram samt en låg tyngdpunkt tillåter hög körhastighet. Tiden för hantering av en bal är bara cirka 40 sekunder. I inplastaren kan två balar transporteras och den passar utan ändringar efter såväl balpress som traktor. Som standard stora 26 × 12.00-12 däck där marktrycket blir bara cirka 0,8 kg/cm2.

UTRUSTNING

som standard 750/500 mm plaststräckare, boggi, hydraulisk dragstångsstyrning, plastrullestativ, lyktor, stänkskärmar.

som tillval: balvändare

Bildgalleri

Broschyrer

Videofilmer