Lietepumput

Flytgödselpumpar

Information

HYDRAULISKA DRÄNKBARA PUMPAR

I den hydrauliskt drivna AGRONIC-pumpfamiljen finns fyra olika stora pumpar för olika ändamål. Pumparna klarar orenheter, grus, stenar och torrgång. Pumphuset är förzinkat. Flytgödselslangens längd är 5 meter och hydraulslangarnas 7 meter. Flytgödselslangen har en upphängningskrok i änden. Ag46-modellerna är försedda med stödlager för pumphjulet.

AG21, slangdimension 3″, oljeflöde 25 l/min, sex skovlar.

Pumpen har små dimensioner, är lätt att hantera och dess maximala flöde är 2 100 l/min. Den lämpar sig för pumpning av vatten, urin och lätt flytgödsel.

AG46, slangdimension 5″, oljeflöde 50 l/min, tre skovlar.

Pumpen har skärknivar i sugöppningen och ett maximalt flöde på 4 600 l/min. Pumpen lämpar sig även för svårare förhållanden.

AGHP46TP, slangdimension 168 mm, oljeflöde 80 l/min, kolvmotor.

Pumpen har skärknivar i sugöppningen och är mycket effektiv, maximalt flöde 10 000 l/min. Flänsfäste för slangen. Leveransen omfattar inte slangar.

Bildgalleri

Broschyrer