Lietepumput

Flytgödselpumpar

Information

HYDRAULISKA DRÄNKBARA PUMPAR

I den hydrauliskt drivna AGRONIC-pumpfamiljen finns tre olika stora pumpar för olika ändamål. Pumparna klarar orenheter, grus, stenar och torrgång. Pumphuset är förzinkat. Flytgödselslangens längd är 5 meter och hydraulslangarnas 7 meter. Flytgödselslangen har en upphängningskrok i änden.

AG21, slangdimension 3″, oljeflöde 25 l/min, sex skovlar.
Pumpen har små dimensioner, är lätt att hantera och dess maximala flöde är 2 100 l/min. Den lämpar sig för pumpning av vatten, urin och lätt flytgödsel.

AG46, slangdimension 5″, oljeflöde 50 l/min, tre skovlar.
Pumpen har skärknivar i sugöppningen och ett maximalt flöde på 4 600 l/min. Pumpen lämpar sig även för svårare förhållanden. Försedd med stödlager för pumphjul och mångdubbla tätningar.

AGHP46TP, slangstorlek 168 mm, oljeflöde 80 l/min eller med tillval 103 l/min. Pumpen har skärknivar i sugöppningen och är mycket effektiv, maximalt flöde över 8 000 eller över 10 000 l/min. Flänsfäste för slangen. Leveransen omfattar inte slangar. Försedd med stödlager för pumphjul och mångdubbla tätningar.

Bildgalleri

Broschyrer