Lietevaunut

Flytgödselspridare

Information

FLYTGÖDSELSPRIDARE FÖR KRÄVANDE BRUK

AGRONIC-flytgödselspridare är konstruerade och tillverkade för krävande användning. Användarna är antingen enskilda gårdar eller entreprenörer. Alla delar i AGRONIC-vagnen är dimensionerade för kontinuerligt arbete.

Vagnen och tillvalsutrustningen är lätta att underhålla och rengöra. Manluckan med snabböppning och tömningskranar/proppar på pumpen och tanken underlättar vagnens användning till exempel vid transportkörning under vintern. Standardutrustningen omfattar bland annat ledad vidvinkelaxel i 6-serien, hydraulisk sex tums slidventil för mängdinställning, manlucka, s.k. superytspridare och vägtrafikutrustning, stänkskärmar, bromsar och stålradialdäck.

Bottentanken ger en riktigt låg tyngdpunkt. Du kan utan problem köra med full vagn i sluttningar eller på ojämn åker. Frigången är ändå tillräcklig, 40 cm. Bottentanken är placerad framför axlarna så att den säkerställer tillräckligt dragstångstryck.

ENAXLIGA XS-VAGNEN

Storlek 10 m3 och 12 m3. Vagnen är försedd med en hydraulisk tömningspump och behöver ingen kraftöverföringsaxel. Manlucka, vägtrafikljus, spridarfästen och bromsar är standardutrustning. Den är smidig, lätt och förmånlig.

XS-flytgödselspridaren kan förses med sidopumparm och olika slags injektorer.

S-SERIENS BOGGIVAGNAR MED PARABELFJÄDRING

Tre storlekar, 14 m3, 17 m3 och 20 m3.

Den styrda boggin som ingår i standardutrustningen gör vagnen mycket smidig och fjädringen gör färden mjuk och skonar konstruktionerna. Finns även med patenterad krabb- och tvångsstyrning.

VAGNARNA HS- OCH HXA II-SYSTEM MED HYDRAULFJÄDRING

Vagnarnas underram är smalare, vilket möjliggör stora svängvinklar och smidighet.

HS-vagnarna kommer i storlekarna 14 m3, 17 m3 och 20 m3 och har två eller tre axlar med hydraulisk fjädring.  Vagnarna har styrd boggi.  De treaxliga har hydraulisk lyft av den främre axeln

HXA II system-vagnarna omfattar tvåaxliga med volymen 14 m3, 17 m3 och 20 m3 samt treaxliga med volymen 17 m3, 20 m3, 25 m3 och 30 m3. Alla vagnar har som standard bland annat patenterad tvångs- och krabbstyrning, hydraulisk fjädring samt i den treaxliga även lyft av den främre axeln.

MITTMONTERAD PUMPARM

Den mittmonterad pumparmen svänger till båda sidorna av vagnen. Räckvidden når som standard till 4 meter och med förlängning till 5 meter djupa brunnar. Pumparmen kan förses med en extra led för transportkörning och lasttömning genom en skumslang. Vagnen fylls med en kolvmotorpump. Oljebehovet är 80 eller med tillvalsutrustning 103 l/min.

HD-PÅFYLLNINGSPUMP MED KOLVMOTOR MED TVÅ MOTORALTERNATIV

HD-påfyllningspumpen med kolvmotor klarar av svåra miljöer. Styv flytgödsel från tjur, hög torrsubstanshalt och en djup brunn knäcker inte den här påfyllningspumpen. Om traktorn är försedd med lastkännande hydraulik som kan ge mer olja än 80 eller 103 l/min är fylleffekten över 8 000 eller till och med över 10 000 l/min. Pumpen är standardutrustning i mittmonterad pumparm och fås som tillvalsutrustning till sidomonterad pumparm.

SIDOMONTERAD PUMPARM MED ELLER UTAN TELESKOP

Det finns två alternativ för den sidomonterade pumparmen: standard, flöde cirka 5 m3/min och oljebehov 50 l/min, samt som tillvalsutrustning HD-påfyllningspump. Räckvidden är 3,4 m under markytan och med teleskopbom ända ner till 5,1 meter djupa brunnar.

KRABBSTYRNING

Med krabbstyrningssystemet kan vagnen styras till att inte följa i traktorns spår på önskad sida av traktorn. Risken för komprimering av jorden och för att köra fast minskar.

Med krabbstyrning kan vagnen köras i sidled i vändtegar, trånga korsningar och traktorn kan hållas längre från dikeskanten osv. Axlarna kan låsas för landsvägskörning.

Krabbstyrning är standard på HXA system ll-spridarna och kan fås som tillvalsutrustning till nästan alla andra modeller.

Bildgalleri

Broschyrer

Videofilmer