Lietevaunut

Flytgödselspridare

Information

FLYTGÖDSELSPRIDARE FÖR KRÄVANDE BRUK

AGRONIC flytgödselspridare är konstruerade och tillverkade för krävande användning. Användarna är antingen enskilda gårdar eller entreprenörer. Alla delar i AGRONIC-flytgödselspridarna är dimensionerade för kontinuerligt arbete.

Vagnen och tillvalsutrustningen är lätta att underhålla och rengöra. Manluckan med snabböppning och tömningskranar/proppar på pumpen och tanken underlättar vagnens användning till exempel vid transportkörning under vintern. Standardutrustningen omfattar bland annat ledad vidvinkelaxel i 6-serien, hydraulisk sex tums slidventil för mängdinställning, manlucka, s.k. superytspridare och vägtrafikutrustning, stänkskärmar, bromsar och stålradialdäck.

Bottentanken ger en riktigt låg tyngdpunkt. Du kan utan problem köra med full vagn i sluttningar eller på ojämn åker. Frigången är ändå tillräcklig, 40 cm. Bottentanken är placerad framför boggin så att den säkerställer tillräckligt dragstångstryck.

ENAXLIGA XS-FLYTGÖDSELSPRIDARE

Storlek 10 m3 och 12 m3. Vagnen är försedd med en hydraulisk tömningspump och behöver ingen kraftöverföringsaxel. Manlucka, vägtrafikljus, spridarfästen och bromsar är standardutrustning. Däckdimension 850/50R30,5 – 1050/50R32-stålradialdäck. Den är en smidig, lätt och förmånlig spridarvagn.

XS-spridarvagnen kan förses med pumparm och olika slags injektorer.

S-SERIENS BOGGIVAGNAR MED PARABELFJÄDRING

Tre storlekar, 14 m3, 17 m3 och 20 m3.

Den styrda boggin som ingår i standardutrustningen gör vagnen mycket smidig och fjädringen gör färden mjuk och skonar konstruktionerna.  I de krabbstyrda 17 m3 och 20 m3 stora vagnarna med BPW-axel används BPW-Heavy Duty-versionen med en ny kraftigare boggi samt nya styr- och bromscylindrar.

BOGGIVAGNAR I FG-SERIEN MED PARABELFJÄDRING OCH GLASFIBERTANK

Två storlekar, 15,5 m3 och 18,5 m3.

Vagnarna är lättare, kortare och smidigare än vanligt. Tack vare tankens form ligger tyngdpunkten ändå lågt. Dragstången är längre än vanligt, så vagnen är mycket smidig även efter en traktor med stora däck.

FLYTGÖDSELSPRIDARE HS OCH HXA II SYSTEM MED HYDRAULFJÄDRING

Vagnarnas konstruktion har ändrats och underramen är nu ännu smalare vilket medger mindre vändradier och större smidighet. Dimensionen i vagnarnas tömnings- och blandningsrör har ökat till 168 mm.  Tömningshastigheten har ökat med 50 procent och effektbehovet har minskat, vilket innebär högre prestanda till lägre kostnad.

HS-vagnarna finns i storlekarna 14 m3, 17 m3 och 20 m3 och har två eller tre axlar med hydraulisk fjädring.  Vagnarna har styrd boggi.  De treaxliga har hydraulisk lyft av den främre axeln.

HXA II system-vagnarna omfattar tvåaxliga med volymen 14 m3, 17 m3 och 20 m3 samt treaxliga med volymen 17 m3, 20 m3, 25 m3 och 30 m3. Alla vagnar har som standard bland annat tvingande styrning, krabbstyrning och hydraulisk fjädring samt lyft av den främre axeln i treaxliga.

MITTMONTERAD PUMPARM

Den mittmonterade pumparmen svänger till båda sidorna av vagnen. Räckvidden når som standard till 4 m djup, med förlängning till 5 m. Pumparmen kan förses med en tredje länk och tömningsventil för transportkörning. Vagnen fylls med en kolvmotorpump. Tömningspumpen används inte längre för påfyllning. Med detta system uppnås ännu högre effekt med lägre bränsleförbrukning. Oljebehovet är 80 l/min.

HD-PÅFYLLNINGSPUMP MED KOLVMOTOR

HD-påfyllningspumpen med kolvmotor är konstruerad för svåra miljöer. Styv flytgödsel från tjur, hög torrsubstanshalt och en djup brunn knäcker inte den här påfyllningspumpen. Om traktorn är försedd med lastkännande hydraulik som kan ge mer olja än 80 l/min kan en pump ge mer än 8 000 l/min. Pumpen är standardutrustning i mittmonterad pumparm och fås som tillvalsutrustning till sidomonterad pumparm.

NY SIDOMONTERAD PUMPARM MED ELLER UTAN TELESKOP

Det finns två alternativ för den sidomonterade pumparmen: standard, flöde cirka 5 m3/min och oljeflöde 50 l/min, samt som tillvalsutrustning HD-påfyllningspump med flöde överstigande 8 m3/min och oljebehov endast 80 l/min.  Räckvidden är 3,4 m under markytan och med teleskopbom ända ner till 5,1 m.

KRABBSTYRNING

Med krabbstyrningssystemet kan vagnen styras till att inte följa i traktorns spår på önskad sida av traktorn. Risken för komprimering av jorden och för att köra fast minskar.

Med krabbstyrning kan vagnen köras i sidled i vändtegar, trånga korsningar och traktorn kan hållas längre från dikeskanten osv. Axlarna kan låsas för landsvägskörning. Den bakre axeln fungerar med följande styrning vid behov.

Krabbstyrning är standard på HXA system-vagnarna och kan fås som tillvalsutrustning till nästan alla andra modeller.

DISKINJEKTOR AG 6000 OCH AG 8000

De förnyade diskinjektorerna har lägre vikt, 300 kg. Lagringen är ändrad till ännu hållbarare koniska kullager. Diskarnas fjädring sker med spiralfjädrar, diskarna plogar något och deras rörelse är större än tidigare. Knivarna följer jordytan ännu bättre.

Injektorns ram är ledad på mitten så att injektorn kan svänga och luta oberoende av vagnen. Dessutom kan nu även knivarna vrida sig i förhållande till injektorns ram. Smidigheten är bättre och belastningen på injektorn är mindre.

Munstyckena är smalare än tidigare och får plats i spåret som diskarna gör så att all flytgödsel hamnar i jorden!

SLÄPSKOINJEKTOR JVM8, JVM12 OCH JVM15

Släpskoinjektorernas arbetsbredd är 8, 12 eller 15 meter med 26, 40 eller 54 individuellt fjädrande släpskor. En släpskoinjektor kräver mindre dragkraft jämfört med en diskinjektor.

Injektorns ram är ledad på mitten så att injektorn kan svänga och luta oberoende av vagnen. Injektorn kan även användas i krabbstyrda vagnar och injektering går bra även i svängar.

Bildgalleri

Broschyrer

Videofilmer