AGRONIC

BRA PARTNER OCH ANSTÄLLDA ÄR GULD VÄRDA

Bra partner och anställda är guld värda. Under år och årtionden har vi lärt känna varandra och varandras arbetssätt. Förtroende skapas sakta genom goda erfarenheter på båda sidor.

Vi har haft sälj- och marknadsföringssamarbete med Hankkija ända sedan starten. Hälften av vår produktion stannar i Finland och den andra hälften exporteras.

Vi sysselsätter för närvarande cirka 50 anställda. Personalomsättningen är mycket låg vilket talar för en lyckad och välmående verksamhetskultur.

I närområdet finns leverantörer med hög kvalitet och yrkesstolthet. Laserskärning, rörbockning och den största delen av metallego tar vi från partner i närområdet.

VIKTIGT MED PRAKTISK ERFARENHET

På konstruktions- och produktionssidan har vi lyckats få och utbildat kunniga och engagerade medarbetare. Den gedigna praktiska erfarenheten av att såväl använda som tillverka jordbruksmaskiner i den jordbruksdominerade bygden ger en god grund.

I vår egen 4 800 m2 stora fabrik bockar, svetsar, målar och sätter vi samman högklassiga AGRONIC-produkter.

MASKINER FÖR ENTREPRENAD OCH EFFEKTIVA GÅRDAR

År 1994 presenterade vi en automatisk balinplastare som kunde kopplas efter vilken rundbalpress som helst. År 1999 började vi utveckla en kombibalpress i samarbete med norska Orkel. Nu gör vi kombibalpressar i samarbete med flera tillverkare. I vårt sortiment av maskiner för vall ingår också innovativa strängläggare.

Flytgödselspridare och diskinjektorer till dessa släppte vi ut på marknaden i början av 2000-talet.

Släpslangspridaren är en ny produkt. Lösningen baseras på AGRONIC-släpskoinjektorn och skiljer sig från konkurrenterna bland annat i den svängbara teleskopbommen med bas mellan spridaren och traktorn som minskar vridkrafterna och hindrar slangen från att hamna under traktorn i vändtegen.

ÖPPET SAMARBETE

Samarbete är mycket viktigt vid utveckling av maskiner. Det lönar sig inte att försöka uppfinna och göra allt själv, det finns kunnande och innovationer runt om i världen.

Vår grundprincip är inhemsk tillverkning i internationellt samarbete. Finländsk och västerländsk kvalitet vinner i längden.

Användarutbildning, reservdelar och service har alltid varit vår styrka. Vi har jour under säsong från början av juni till slutet av september, inklusive helgdagar. Alla reservdelar och servicerådgivning för de AGRONIC-produkter vi tillverkar fås från oss. De behöver inte beställas från andra ställen.

CERTIFIERAT KVALITETSARBETE

Såväl vid tillverkning som vid användning av våra produkter är vi beroende av en ren och välmående natur. Vårt företag har kvalitetssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001.

MILJÖPOLICY

Huvudmålet är att utveckla den egna verksamheten och säkerställa att andra intressegrupper är nöjda. Ledningsgruppen i Agronic Oy binder sig vid miljöledningssystemet genom att skapa förutsättningar och resurser för det i alla verksamhets- och tillverkningsfaser. Kvalitetschefen svarar för att ledningsgruppen har nödvändigt material för regelbundna revisioner av miljöledningssystemet. Personalen är skyldig att följa allmänt vedertagna arbetssätt för att upprätthålla och genomföra en god miljöskyddsverksamhet.

Hos Agronic Oy strävar man efter att öka medvetenheten om miljökonsekvenser och engagemanget för miljöfrågor genom bland annat utbildning och öppen information. I sin verksamhet förbinder sig Agronic Oy att följa lagstadgade krav och bestämmelser samt ständigt förbättra sin verksamhet genom att förebygga och minimera miljöolägenheterna.

Vår kundrelation med och intresse för dig slutar inte med köpet av en ny produkt utan vi betjänar dig gärna i alla frågor gällande produkten! När din maskin är en AGRONIC är du alltid redo att ge dig ut på åkern.