Miljöpolicy

Huvudmålet är att utveckla den egna verksamheten och säkerställa att andra intressegrupper är nöjda. Ledningsgruppen i Agronic Oy binder sig vid miljöledningssystemet genom att skapa förutsättningar och resurser för det i alla verksamhets- och tillverkningsfaser. Kvalitetschefen svarar för att ledningsgruppen har nödvändigt material för regelbundna revisioner av miljöledningssystemet. Personalen är skyldig att följa allmänt vedertagna arbetssätt för att upprätthålla och genomföra en god miljöskyddsverksamhet.

Hos Agronic Oy strävar man efter att öka medvetenheten om miljökonsekvenser och engagemanget för miljöfrågor genom bland annat utbildning och öppen information. I sin verksamhet förbinder sig Agronic Oy att följa lagstadgade krav och bestämmelser samt ständigt förbättra sin verksamhet genom att förebygga och minimera miljöolägenheterna.

Vår kundrelation med och intresse för dig slutar inte med köpet av en ny produkt utan vi betjänar dig gärna i alla frågor gällande produkten! När din maskin är en AGRONIC är du alltid redo att ge dig ut på åkern.