Hapottimet

PDH-10 och PDH-20 syrapumpar

Information

DET FINNS NU TVÅ MODELLER AV DE INHEMSKA PDH-SYRAPUMPARNA

PDH-10, maximalt flöde 10 l/min och PDH-20, maximalt flöde 20 l/min.

PDH-10 är avsedd för balpressar och lastarvagnar. Flödet hos PDH-20 räcker även till högproduktiva hackare.

Start- och stoppkommando till syrapumpen kan tas till exempel från lastarvagnens läge eller direkt från slåttermaskinens 12 V-uttag.

Syrapumpen övervakar och reglerar flödet automatiskt och nivån i syratanken påverkar inte doseringen. Mängden ställs in direkt på styrenheten. Visningen är tydlig med l/minut.

Ett larm säger till om syrapumpen inte kan leverera inställd syramängd. Orsaken kan vara elfel, luftläckage, igensatt filter eller munstycke.

STYRENHET MED SKÄRM OCH MINNE

Syrapumpen har som standardutrustning ett manöverdon med vred för mängdinställning. Som tillvalsutrustning finns en styrenhet med skärm. Styrenheten har en trippmätarfunktion, 8 minnesplatser som kan namnges samt en programmerbar överföringspumpfunktion. Med överföringspumpningsfunktionen går pumpen med högre hastighet och pumpar önskad mängd vätska och stannar automatiskt efter detta.

NY S-CONTROL AUTOMATIK FÖR VILKEN SLÅTTERMASKIN SOM HELST

S-control har tre ingångar för givare.  Med hjälp av dem kan PDH-systemet ges tillräckligt med intelligens. Pumpningen stannar till exempel när lastaren är uppe samt under tiden för bindning och öppning av balningskammaren. LCD-skärmenheten beräknar liter per bal eller per last. Maskinen har också automatisk, medelvärdesbaserad dosering som är bekant från AGRONIC kombibalpressar. I inställningarna väljs önskat antal liter per bal och syrapumpen reglerar automatiskt efter omständigheterna och doserar önskad volym till balen eller lasten. Åtgången av konserveringsmedel sparas på minnesplatser.

ANVÄNDNING TILLSAMMANS MED AGRONIC KOMBINATIONSBALPRESSAR

Syrapumpen behöver inget separat manöverdon utan kontrolleras direkt från balpressens styrenhet. Då kan konserveringsmedel doseras antingen som liter/minut eller som liter/bal. När funktionen liter/bal används justerar automatiken mängden enligt de föregående balarnas medelvärde. Förbrukningen av konserveringsmedel visas på skärmen och den förbrukade mängden sparas på den minnesplats som används. (används fr.o.m. årsmodell  2008 ACC och 1302RR årsmodell 2009). I äldre maskiner sköts manövreringen med PDH:s manöverdon. Balpressen styr dock syrapumpens start och stopp automatiskt.

ÖVERFÖRINGSPUMPNING I AGRONIC KOMBIBALPRESSAR

Den vätskemängd som ska överföras kan i förväg programmeras i balpressens styrenhet och när mängden har pumpats avslutas pumpningen automatiskt – praktiskt till exempel vid pumpning från en större tank.

MUNSTYCKSTÄNGER TILL OLIKA SLÅTTERMASKINER

AGRONIC-balpressarna kan utrustas med syraspridare.  Syran sprejas direkt in i balkammaren. För allmän användning finns munstycksstänger av syrafast stål och till dessa munstycken av olika storlek.

LEVERANSOMFATTNING

Leveransen av en sats omfattar en pumpenhet med snabbfäste, manöverdon med potentiometer, tryckslang, snabbkopplingar, sugslang, slang med filter och kork för 200 l tunna, ett andra sugfilter och elkablar.

TUNNSTÄLLNINGAR

Vi tillverkar ställningar för 2 x 200 l för frontlyft och frontlastare. Dessutom tillverkar vi ställningar för en tunna till AGRONIC-inplastare.

Bildgalleri

Broschyrer