Yhdistelmäpaalaimet

Rundbalpressare

Information

AGRONIC AMS Rundbalpressare

AGRONIC AMS är professionell rundpress för fast kammare för nordiska förhållanden.

Agronic AMS är effektiv och pålitlig pressare, som fungerar alla material.

Balpressen kombinerar användarvänlighet, prestanda och tillförlitlighet under alla förhållanden

Stor klämmaren, 25 rivningsblad, rundbal är lätt at lossa och kort agnar.

Hydraulisk kammarlåsning och starka rullar garantera täta balar.

AGRONIC AMC Kombirundbalpressare

Vi byter ut Agronic ACC Pulse ny Agronic AMC maskin.

Över 20 år erfarenhet vi publicera ny Agronic AMC och vi ka garantera, at årtionde utvecklingsarbete återspeglas i kraft, tillförlitlighet, användarvänlighet och
som ett lägre effektbehov och lägre driftskostnader.

Kompakt storlek, robust konstruktion, stora däck och asymmetrisk boggi garantera arbetets framgång. Kammarutforming, rullprofil och exakt kompressionstryck besittningl garantera effektiv och enkelt pressning.

AMC MED INTEGRERAD FABRIKSMONTERAD PDH 10 KONSERVERINGSSYSTEM

Konserveringsmedlet sprutas alltid direkt i balkammaren. Pumpenheten är självjusterande, inklusive en exakt flödessensor som gör att elektroniken och justera uteffekten

PDH 10 är helt automatisk och arbetar enligt cykeln, du kan fokusera på körning när system controller konserverings mängde. PDH 10 avbryta och fortsätta spruta konserveringsmedel automatisk.

BALVÅG

Extrautrustning fins balvåg, väger och spara alla baler. Våg undervisa i realtid hur man måste köra. Ni kan glöm at gissa rätt hastighet: prova och se resultatet genast.

FUKTMÄTNING

Extrautrustning fins fuktmätning, det mäter automatiskt torrsubstansen och spara information.

Tillsammans balvåg du vet exakt , mängden om foder och torrsubstans.

Bildgalleri

Broschyrer

Videofilmer