SERVICE OCH RESERVDELAR

ANVÄNDARUTBILDNING

I priset för nya AGRONIC kombibalpressar och topputrustade AGRONIC flytgödselspridare ingår en personlig användarutbildning. Den två-tre timmar långa utbildningen är praktisk och avslutas på åkern.

Den personliga utbildningen hjälper dig att utnyttja maskinens fulla potential direkt.

Vi genomför gärna utbildningar mot faktura för alla AGRONIC-produkter, inklusive begagnade. Utbildningen genomförs med samma principer som för nya maskiner. Samtidigt ses till exempel en begagnad maskin över med avseende på eventuella service- och reparationsbehov.

RESERVDELAR

När du skaffar en AGRONIC-produkt är tillgången på reservdelar och service garanterad. Huvudlagret för reservdelar finns på vår fabrik i Haapavesi. Dessutom finns de vanligaste slitdelarna på Hankkijas serviceställen.

Det behövs inga dyra och tidskrävande beställningar från utlandet utan delarna skickas från vårt lager samma dag, vare sig det är veckoslut eller midsommarhelg.

AGRONIC-SERVICE FINNS ÖVERRASKANDE NÄRA

Fabriken har en egen reparationsverkstad och ändamålsenligt utrustade servicebilar. Vi gör servicerundor hos kunderna och när servicen beställs i god tid innebär det sannolikt lägre reseersättningar. Dessutom har Hankkijas avtalsservice fått produktutbilning på AGRONIC. Vid skadehändelser finns servicen snabbt på plats. AGRONICS auktoriserade fabriksservice finns i Aholankylä, Haapajärvi.

JOUR 24/7 UNDER SÄSONG

Under säsong, från början av maj till slutet av september, alla dagar dygnet runt, finns hjälp att få direkt.

På fabrikens jourtelefon kan du fråga om råd i problemsituationer, komma överens om hämtning eller sändning av reservdelar eller beställa en servicetekniker.

Jouren för flytgödselspridare börjar i början av maj, för balpressar från början av juni.

SAKKUNSKAP

Eftersom dagens maskiner är automatiserade i hög grad är det viktigt att få snabb servicehjälp i eventuella problemsituationer. Genom detta undviks i allmänhet ytterligare skador och stillestånd.

Vare sig ärendet gäller praktiska råd eller användningstips så har maskinens utvecklare och tillverkare Agronic Oy den senaste kunskapen i frågan – bara ett telefonsamtal bort.

GARANTI

AGRONIC-produkterna har 12 månaders garanti även inom entreprenad. Lagren till valsarna i kombibalpressarnas kammare har fem års eller 50 000 balars garanti.