Ympäristöpolitiikka

Päätavoitteena on oman toiminnan kehittäminen sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyyden takaaminen. Agronic Oy:n johtoryhmä sitoutuu ympäristöjärjestelmään luomalla tälle edellytykset ja resurssit kaikissa toiminta- ja valmistusvaiheissa. Laatupäällikkö vastaa siitä, että johtoryhmällä on tarvittava materiaali ympäristöjärjestelmän säännöllisiä katselmuksia varten. Henkilöstö on velvollinen noudattamaan yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja hyvän ympäristönsuojelullisen toiminnan ylläpitämiseksi ja toteuttamiseksi.

Agronic Oy:lla tietoisuutta ympäristövaikutuksista ja sitoutumista ympäristöasioihin pyritään lisäämään mm. koulutuksella ja avoimella tiedottamisella. Toiminnassaan Agronic Oy sitoutuu seuraamaan ja noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia ja määräyksiä sekä jatkuvasti parantamaan toimintaansa ympäristöhaittoja ehkäisemällä ja minimoimalla.

Asiakassuhteemme ja kiinnostuksemme Sinuun ei lopu uuden tuotteen ostotapahtumaan, vaan palvelemme Sinua mielellämme kaikissa tuotteeseen liittyvissä asioissa! Kun käytössäsi olevassa tuotteessa lukee AGRONIC, olet aina valmis maatöihin.